Dyrekcja szkoły

ks. Julian Dzierżak

Dyrektor szkoły

Więcej

Tina
Darulewska

Wicedyrektor

Więcej

ks. Maciej Drewniak

Wicedyrektor

Więcej

ks. Mirosław Hołownia

Dyrektor administracyjny

Więcej

Bursa młodzieżowa

ks. Andrzej
Kurto

Kierownik
Bursy

Więcej

Arkadiusz
Cygan

Wychowawca
w Bursie

Więcej

Tomasz
Żmuda

Wychowawca
w Bursie

Więcej

Sekretariat

Wioleta
Kozioł

Sekretarka
szkoły

Więcej

Zespół wspomagający

Monika
Żak

Psycholog
i pedagog

Więcej

Anna
Czerkawska

Nauczciel
wspomagający

Więcej