Adam Kołodziejski

Nauczyciel informatyki

a_kolodz@op.pl

Wykształcenie

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej – kierunek Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne.

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Instytut Informatyki Stosowanej- Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne.

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Studia Podyplomowe Administracja systemami GNU/Linux.

Zainteresowania

Informatyka

Sport

Przyroda

Militaria

Podróże po Polsce i Europie

Osiągnięcia i kwalifikacje

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

Kurs - "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej"

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 14.45 - 15.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

koło informatyczne

Koło Informatyczne
czwartek ,godz. 14.00-14.45