Adrian Królik

Nauczyciel informatyki

adrian.krolik.zss@outlook.com

Wykształcenie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.9 - Technik elektronik.

Politechnika Łódzka - Magister inżynier.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Studium Kształcenia Kadr - Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Zainteresowania

Muzyka,

Sport,

Filmy,

Komputery,

Internet.

Dodatkowe informacje

Klasa Materiały
plik 1 plik 2 plik 3 plik 4 plik 5 plik 6 plik 7 plik 8
6 SSP -
7 SSP GIMP -
8 SSP Sieci komp. PowerPoint -
3 SG PowerPoint -
1 LO Prawo autorskie Sieci komp. -
2R LO Algorytmy Algorytmy - zadania -

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 16:00 - 16:30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.