ks. Andrzej Kurto

Kierownik Bursy
Nauczyciel religii

kurto.andrzej@gmail.com

Wykształcenie

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie - magister teologii.

Menedżer oświaty - zarządzanie oświatą (studia podyplomowe).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny (studia podyplomowe).

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna (studia podyplomowe).

Oligofrenopedagogika (kurs kwalifikowany).

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel dyplomowany.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Kurs wychowania komunikacyjnego.

Kurs profilaktyki uzależnień.

Kurs biblioterapii.

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Zainteresowania

Organizowanie imprez sportowych,

podróżowanie,

filmy.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 15.40 - 16.25

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki