Anna Nowak

Wykształcenie

Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru, specjalność Dziewiarstwo.

SKK, Łódź Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Osiągnięcia i kwalifikacje

"Autorska Pracownia Projektowa" Łódź Kurs DTP.

SKK, Łódź. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

"Indygo" kurs ceramiki artystycznej.

Zainteresowania

Sztuka sakralna,

moda,

turystyka.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 15.30 - 16.15

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.