Anna Pietrzak

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 3d SLO

pietrzakanka@wp.pl

Wykształcenie

Studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 14:00 - 15:00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.