Anna Pietrzak

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 2d SLO

pietrzakanka@wp.pl

Wykształcenie

Studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Dyżur nauczyciela

Piątek, godz. 14.45 - 15.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Koło matematyczne dla klasy VII

Przygotowanie do kuratoryjnego konkursu matematycznego.
Poniedziałek, godz. 13.45-14.30

SOS matematyczne

Pomoc dla zagubionych na lekcjach matematyki.
Środa, godz. 7:15, czwartek, godz. 7.15, sala 103