Anna Suchodolska

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 3c SG

annasuch@poczta.onet.pl

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku Matematyka – Uniwersytet Łódzki

Studia Podyplomowe w zakresie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Matematyki –Uniwersytet w Białymstoku

Osiągnięcia i kwalifikacje

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki

Tutor w ramach tutoringu szkolnego.

Ważniejsze kursy: “Integralny model pedagogii”, „Stosowanie kalkulatorów graficznych w nauczaniu matematyki i fizyki”, „Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się matematyki”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej z wykorzystaniem komputerów Apple”, „Wspieranie nauczycieli”, „Kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”, „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych”, „Praca z dzieckiem agresywnym w szkole”, , „Praca z uczniem trudnym”, „Chrześcijański wychowawca w zreformowanej szkole”, „Towarzyszyć dziecku w szkole, w rodzinie i na podwórku”, „Duch rodzinny w szkole salezjańskiej”, „Program wychowawczy szkoły i umiejętności wychowawcze”, „Bądźcie wierni swojej ziemi w Europie Ojczyzn-wychowanie do patriotyzmu”, „Aktywne metody nauczania matematyki”

Dyżur nauczyciela

Piatek,godz. 14.50 - 15.35

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Koło matematyczne AS

Koło dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum przygotowujących się do Wojew
Poniedziałek, godz.14:00-14:45, sala 115

Konsultacje matematyczne AS

Zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjum i liceum.
Czwartek, godz. 7:15-8:00, sala 115