Beata Brzezińska-Gołąb

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Wychowawca klasy 3a SLO

Wykształcenie

Filologia Hiszpańska na Uniwersytecie Łódzkim (studia magisterskie).

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia podyplomowe).

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 14.25. - 15.10

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.