Daria Zawiasa

Nauczyciel języka angielskiego i łaciny

Wychowawca klasy 2c SLO

dariazaw@o2.pl

Wykształcenie

Filologia klasyczna - studia magisterskie i doktoranckie.

Podyplomowe studia nauczania języka angielskiego.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Egzaminator maturalny i gimnazjalny z języka angielskiego. 

Szkolenia: Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL (Malta);  Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, Wykorzystanie źródeł internetowych w nauczaniu języka angielskiego, Zaburzenia depresyjne wśród młodzieży, Tydzień z Prezi, Szkoła na nowej podstawie, Europass i wielojęzyczność a międzynarodowa mobilność edukacyjno-zawodowa.

Kurs kierownika wycieczek.

Tutor w ramach tutoringu szkolnego.

Zainteresowania

ekologia,

kino,

pisma starożytne,

sport,

literatura.

Dodatkowe informacje

Wieloletni lektor j. łacińskiego i j. angielskiego w Instytucie Teologicznym w Łodzi

Dyżur nauczyciela

Środa 16.00-16.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.