Dariusz Jacek Drab

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 1b SLO

dariusz.drab@petshopboys.pl

Wykształcenie

Magister matematyki - Uniwersytet Łódzki.

Studia podyplomowe - fizyka i informatyka - Uniwersytet Łódzki.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Egzaminator egzaminu maturalnego - matematyka.

Kierownik wycieczek.

GeoGebra - kurs podstawowy.

Zainteresowania

Pet Shop Boys,

prasa,

muzyka,

sport,

życie.

Dyżur nauczyciela

Piątek, godz. 14.05 - 14.50

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki