Ewa Słomkowska

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 3b SG

Wykształcenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Humanistycznych - magister filologii polskiej.

Uniwersytet Łódzki - Wiedza o kulturze (studia podyplomowe).

Uniwersytet Łódzki - Zarządzanie kulturą (studia podyplomowe).

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel mianowany.

Egzaminator nowej matury z języka polskiego.

Zainteresowania

Film polski i europejski.

Literatura polska i światowa.

Dyżur nauczyciela

Wtorek, godz. 14.00 - 15.00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.