Ewa Szczepanik-Cnotalska

Nauczyciel języka polskiego

cnotalska@interia.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki - filologia polska, specjalność nauczycielska.

Uniwersytet Łódzki - studia podyplomowe - “Edukacja literacka i estetyczna w szkole ponadpodstawowej”.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel dyplomowany od 2003 roku.

Kursy: obsługa komputera, pomiar dydaktyczny, podstawy Internetu, na egzaminatora (weryfikatora), aktywizujące metody nauczania, analiza jakości pracy szkoły.

Szkolenia: przygotowujące do realizacji warsztatów integracyjnych dla młodzieży, podstawy neurolingwistycznego programowania pracy z dziećmi,  sposoby radzenia sobie ze złością i agresją, partnerskie stosunki pomiędzy uczniem i nauczycielem, dostosowanie wymagań dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją, planowanie pracy wychowawczej (i wiele innych).

Zainteresowania

Literatura współczesna,

rozwiązywanie krzyżówek.

Dyżur nauczyciela

Środa 14.25 - 15.10

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

kółko robótek ręcznych

Na zajęcia zapraszam uczniów, którzy chcą zdobyć umiejętności dziergania na d
co drugi wtorek od 2 października 2018, godz. 14.30-15.15, sala 316

warsztaty pisarskie

Na zajęcia zapraszam nie tylko uczniów uzdolnionych humanistycznie, ale i tak
co drugi wtorek od 9 października 2018, godz. 14.30-15.15, sala 316