Franciszek Konarzewski

Nauczyciel wychowania fizycznego

frankon@wp.pl

Wykształcenie

AWF Poznań.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Osiągnięcia i kwalifikacje

Trener piłki nożnej.

Instruktor piłki siatkowej.

Uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kurs ratowników medyczno - sanitarnych.

Dodatkowe informacje

Prezes S.L. SALOS - WODNA Łódź

Moje koła zainteresowań

Z piłką na "TY"

Podstawowe zajęcia z zakresu piłki nożnej dla chłopców z klas 4 - 6 SP.
Sobota, godz. 12.00 - 13.30, Hala Sportowa ul. Wysoka 37