Henryk Czekalski

Nauczyciel fizyki

fizykahenryka@wp.pl

Wykształcenie

Studia wyższe z fizyki, specjalizacja: fizyka jądrowa doświadczalna.

Zainteresowania

Fizyka jądrowa,

astrofizyka.

Dyżur nauczyciela

wtorek, godz. 14.50 - 15.35

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.