dr Julia Wódka

Nauczyciel matematyki

JuliaWodka@gmail.com

Wykształcenie

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia licencjackie

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia magisterskie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia doktoranckie

Zainteresowania

Podróże

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 14:50-15:35

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki