dr Julia Wódka

Nauczyciel matematyki

JuliaWodka@gmail.com

Wykształcenie

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia licencjackie.

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia magisterskie.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Politechnika Łódzka, Matematyka - studia doktoranckie.

Zainteresowania

Podróże.

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 16:00-16:45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki