ks. Julian Dzierżak

Dyrektor

Dyżur nauczyciela

Codziennie w godzinach pracy.

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.