dr Łukasz Leszczyński

Nauczyciel plastyki

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 13.55 - 14.40

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.