Łukasz Nowak

Nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie

Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Pilot wycieczek.

Muzyk.

Zainteresowania

Historia,

muzyka,

literatura,

podróże.