Magdalena Polakowska-Siwek

Nauczyciel języka niemieckiego

polakowska.siwek@gmail.com

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, specjalizacja: nauczanie języka niemieckiego.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Germanistyka, specjalizacja: nauczanie języka niemieckiego.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kursy dla egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych w zakresie języka niemieckiego organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs dla tutorów.

Dyżur nauczyciela

Wtorek, godz. 15.20-16.05

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.