Maria Skurska

Nauczyciel języka niemieckiego

Wychowawca klasy 2b SLO

marymarynia@gmail.com

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska, Uniwersytet Łódzki.

Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Uniwersytet Wrocławski, 2002.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel dyplomowany, Łódzki Kurator Oświaty, 2003.

Egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, CKE, 2002.

Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego, CKE, 2012.

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, Pro Formatione, 2011.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych obozów wędrownych, WODN Łódź, 2002.

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, WODN Łódź, 2008.

Liczne kursy i szkolenia w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego oraz zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego.

Zainteresowania

Turystyka piesza i rowerowa,

wspinaczka górska,

narciarstwo,

czytanie książek,

historia Niemiec,

podróżowanie.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 16.25 - 17.00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki