Maria Wilk

Nauczyciel biologii

wimaria@gmail.com

Wykształcenie

Studia magisterskie - Uniwersytet Łódzki - Biologia - specjalność nauczycielska.

Studia podyplomowe - Uniwersytet Łódzki - Biologia i ochrona środowiska dla nauczycieli.

Studia podyplomowe - Uniwersytet Gdański - Pomiar Dydaktyczny i Egzaminowanie.

Studium przedmiotowo metodyczne - Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych na kierunku nauczanie początkowe.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Animatorów Rad szkół - Uniwersytet Łódzki.

Kurs Pierwszej pomocy - PCK.

Kurs dla konstruktorów zadań egzaminacyjnych - Centralna komisja Egzaminacyjna.

Kurs dotyczący wdrażania programu “nowa matura“ - Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkolenie dla egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych - OKE w Łodzi

Szkolenie dla egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w Łodzi - OKE w Gdańsku.

Kurs w zakresie organizacji i zarządzania - WODN w Łodzi.

Kurs w zakresie sprawdzania i oceniania uczniów- WODN w Łodzi.

Kursy dotyczące nauczania biologii: “Strategia ochrony wód” , “Edukacja ekologiczna w Parkach Narodowych, “Wpływ doskonalenia umiejętności ponadprzedmiotowych na osiągnięcia uczniów w zakresie kształcenia biologicznego” i inne.

Zainteresowania

Etnografia,

psychologia,

książki i filmy podróżnicze.

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 15.35 - 16.20

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.