Mateusz Kacprzykowski

Nauczyciel wychowania fizycznego

mateusz.kacprzykowski@gmail.com

Facebook

Wykształcenie

Studia licencjackie - Pedagogika - Uniwersytet Łódzki. Specjalność: Kultura Fizyczna i Zdrowotna

Osiągnięcia i kwalifikacje

Kurs Instruktora Sportu - Specjalność: Siatkówka. Warszawa, Polska Akademia Sportu

Zainteresowania

Sport.

Dziennikarstwo, pisanie tekstów, nagrywanie blogów.

Muzyka - uczę się gry na harmonijce ustnej.

Wolontariat sportowy.

Wolontariat - Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 14:00-14:45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Siatkówka dziewcząt kl. IV-VI

Koło piłki siatkowej organizowane jest dwa razy w tygodniu dla dziewcząt z kl
Poniedziałek, piątek, godz. 14:50-16:25, hala sportowa