Piotr Drzewiecki

Nauczyciel geografii i przyrody

Wychowawca klasy 3a SG

piotrekdrzewiecki@wp.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk Geograficznych, studium doktoranckie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania, studia uzupełniające magisterskie, kierunek Gospodarka Przestrzenna. Magister gospodarki przestrzennej.

Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk Geograficznych, studia uzupełniające magisterskie, kierunek Geografia Urbanistyczna. Specjalizacja nauczycielska w zakresie geografii i przyrody. Magister geografii.

Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk Geograficznych, studia licencjackie, kierunek Geografia.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Tutor w ramach tutoringu szkolnego.

Szkolenie na egzaminatorów maturalnych z geografii w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Szkolenie kierowników i opiekunów obozów i wycieczek szkolnych.

Kurs „Fotograf – rejestracja i obróbka obrazu” w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

Szkolenie ekologiczne „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”. Organizator: Polska Zielona Sieć.

Szkolenie „Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego”. Organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Kurs „Przedsiębiorczy Naukowiec/Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec” przygotowujący do prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności typu spin-off/spin-out. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs pedagogiczny przygotowujący do nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum zorganizowany przez Zakład Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania

Fotografia,

dziennikarstwo,

podróże,

książki kryminalne,

kuchnia włoska.

Dyżur nauczyciela

poniedziałek, godz. 14.00 - 14.45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki