Sebastian Piątkowski

Nauczyciel języka polskiego i filozofii

Wychowawca klasy 2b SLO

piatek1@tlen.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki - Filologia Polska (studia wyższe magisterskie)

Uniwersytet Łódzki - Etyka i Filozofia w Szkole (studia podyplomowe)

Uniwersytet Śląski - Organizacja i Zarządzanie Oświatą (studia podyplomowe)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (studia podyplomowe; w trakcie)

Osiągnięcia i kwalifikacje

Nauczyciel mianowany

Egzaminator maturalny

Ukończony Kurs Dramy I i II stopnia zorganizowany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

Zainteresowania

Teoria literatury (szczególnie zagadnienie fikcji w liryce)

Dociekania filozoficzne (szczególnie aksjologia)

Dyżur nauczyciela

Piątek, godz. 13.55 - 14.40

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Koło Filozoficzne

Zajęcia dla tych, którzy nie boją się zadawać pytań o sens istnienia, granice
Piątek, godz. 14.50 - 15.35, sala 04 (liceum)