Sebastian Piątkowski

Nauczyciel języka polskiego i filozofii

Wychowawca klasy 3b SLO

piatek1@tlen.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki - Filologia Polska (studia wyższe magisterskie).

Uniwersytet Łódzki - Etyka i Filozofia w Szkole (studia podyplomowe).

Uniwersytet Śląski - Organizacja i Zarządzanie Oświatą (studia podyplomowe).

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (studia podyplomowe; w trakcie).

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel mianowany.

Egzaminator maturalny.

Ukończony Kurs Dramy I i II stopnia zorganizowany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Zainteresowania

Teoria literatury (szczególnie zagadnienie fikcji w liryce).

Dociekania filozoficzne (szczególnie aksjologia).

Dyżur nauczyciela

Piątek, godz. 13.55 - 14.40

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.