Stanisław Łaciński

Nauczyciel matematyki

lacinski.s@gmail.com

Wykształcenie

Studia magisterskie: Uniwersytet Łódzki. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Kierunek matematyka, specjalność nauczycielska.

Studia podyplomowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Pedagogiki. Kierunek Nauczanie i wychowanie w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kwalifikacje i osiągnięcia

iDevelop Teacher Training - SEVILLA 2017 - ALL CHILDREN ARE SPECIAL. TUTOR: Ana Aurora Carrasco.

Zainteresowania

Łamigłówki matematyczne.

Dyżur nauczyciela

Środa 13.00 - 13.45; (13.45-14.45) lub wtorek bursa 17-19

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.