Sylwia Gajewska

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Wychowawca klasy 2b SSP

sylwiagajewska@wp.pl

Facebook

Wykształcenie

Pedagogika Wieku Dziecięcego Uniwersytet Łódzki.

Studium Dziennikarstwa kierunek radiowy.

Terapia przez edukację artystyczną - studia podyplomowe Instytut Edukacji Ustawicznej.

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki.

Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - studia podyplomowe Uniwersytet SWPS.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kurs Pedagogiki Marii Montessori. Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Kurs tutoringu szkolnego.

Liczne kursy, szkolenia, warsztaty krajowe i międzynarodowe poszerzające wiedzę i umiejętności.

Po 2 latach całościowego kursu z psychoterapii integratywnej organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

W 2012 roku Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia.

Zainteresowania

Interesuje mnie wszystko, co dotyczy człowieka, szczególną słabością darzę dzieci i młodzież. Moimi pedagogicznymi wzorami są: Jan Bosko, Maria Montessori, Janusz Korczak. Psychologicznie najbliżej mi do Carla R. Rogersa i Viktora E. Frankla. Jestem zafascynowana metodą psychodramy Moreno.

Interesuję się też teatrem, którym zajmuję się od 16 roku życia, najpierw grając, obecnie prowadząc Teatr Beznazwy.

Bardzo lubię czytać książki, szczególnie reportaż i literaturę faktu oraz komiksy.

Dyżur nauczyciela

piątek, godz. 14.00 - 14.45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Teatr Beznazwy

Od września 2018 roku teatr składa się z siedmiu grup:
aula szkolna