Sylwia Gajewska

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Wychowawca klasy 1b SSP

sylwiagajewska@wp.pl

Facebook

Wykształcenie

Pedagogika Wieku Dziecięcego Uniwersytet Łódzki.

Studium Dziennikarstwa kierunek radiowy.

Terapia przez edukację artystyczną - studia podyplomowe Instytut Edukacji Ustawicznej.

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki.

Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - studia podyplomowe Uniwersytet SWPS.

Osiągnięcia i kwalifikacje.

Kurs Pedagogiki Marii Montessori. Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Kurs tutoringu szkolnego.

Liczne kursy, szkolenia, warsztaty krajowe i międzynarodowe poszerzające wiedzę i umiejętności.

Obecnie w trakcie całościowego kursu z psychoterapii integratywnej organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

W 2012 roku Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia.

Zainteresowania

Interesuje mnie wszystko, co dotyczy człowieka, szczególną słabością darzę dzieci i młodzież. Moimi pedagogicznymi wzorami są: Jan Bosko, Maria Montessori, Janusz Korczak. Psychologicznie najbliżej mi do Carla R. Rogersa i Viktora E. Frankla.

Interesuję się też teatrem, którym zajmuję się od 16 roku życia, najpierw grając, obecnie prowadząc Teatr Beznazwy.

Bardzo lubię czytać książki, szczególnie reportaż i literaturę faktu oraz komiksy.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 15.15 - 16.00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Teatr Beznazwy

Od września 2017 roku teatr składa się z pięciu grup:
aula szkolna