Tina Darulewska

Wicedyrektor
Nauczyciel geografii

Wykształcenie

Wydział Nauk o Ziemi. Kierunek geografia.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z geografii.

Egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego części matematyczno - przyrodniczej.

Kurs dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych.

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

Szkolenie w zakresie “Sprawdzania i oceniania zadań na egzaminie maturalnym z geografii w formule od roku szkolnego 2014/2015.

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla Nauczycieli z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

Szkolenie na temat “Jak radzić sobie z kłopotliwym rodzicem”.

Kurs pierwszej pomocy.

Kurs z zakresu “Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową”.

Zainteresowania

Podróże krajoznawcze.

Wędrówki górskie.

Literatura historyczna i przyrodnicza.

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 13.55 - 14.40

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.