Tomasz Hamrol

Nauczyciel wychowania fizycznego

Wykształcenie

AWF w Poznaniu.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Instruktor tenis stołowy.

Zainteresowania

Sport.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 15.15 - 16.00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.