Tomasz Hamrol

Nauczyciel wychowania fizycznego

Wychowawca klasy 3d SG

Wykształcenie

AWF w Poznaniu

Osiągnięcia i kwalifikacje

instruktor tenis stołowy

Zainteresowania

sport

Dyżur nauczyciela

Wtorek, godz. 15.40 - 16.25

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Koło tenisa stołowego

Dla sympatyków oraz sympatyczek tenisa stołowego.
Czwartek, godz. 14.50 - 15.35, sala do tenisa stołowego