Weronika Łubisz

Nauczyciel nauczania początkowego

Wychowawca klasy 1a SSP

Wykształcenie

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: magister sztuki w zakresie gry na fortepianie.

Studium Pedagogiczne przy Akademii Muzycznej.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi:
- studia podyplomowe - Integralna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Metodą Marii Montessori;
- studia podyplomowe - Terapia Pedagogiczna

Uniwersytet Łódzki: studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Treść

Zainteresowania

Treść