Zofia Ziółkowska

Nauczyciel fizyki

Wychowawca klasy 8b SSP

zziolkowska@wp.pl

Wykształcenie

Magister fizyki, specjalizacja - fizyka jądrowa i dydaktyka fizyki.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kurs kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych.

Egzaminator maturalny z fizyki.

Nauczyciel dyplomowany. 

Tutor w ramach tutoringu szkolnego.

Zainteresowania

Kuchnia - gotowanie i pieczenie

Wędrówki piesze i rowerowe

Wycieczki krajoznawcze

Dyżur nauczyciela

Środa 15.10-15.55

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki