koło biblioteczne

Powiększ

Podstawowa działalność Koła Bibliotecznego na rok szkolny 2017/2018:

  • szerzenie czytelnictwa,
  • animacja kultury w szkole,
  • uwrażliwianie młodzieży na ludzi pokrzywdzonych losowo,
  • troska o zwierzęta.

Działania tę realizować będziemy poprzez:

  • organizowanie i współorganizowanie konkursów czytelniczego i przedmiotowych w oparciu o zgromadzoną w bibliotece literaturę,
  • prezentowanie nowych nabytków bibliotecznych, stałe ich poszerzanie,
  • tworzenie dokumentów z życia szkoły i działalności koła,
  • promocję szkoły i działań koła w środowisku lokalnym,
  • organizowanie spotkań tzw. "wieczornic" z ciekawymi ludźmi, wyjść do ośrodków kulturotwórczych (bibliotek, muzeów, kin, teatrów) i miejsc pamięci narodowej,
  • działalność pomocową na rzecz ludzi pokrzywdzonych losowo (głównie dzieci z Oratorium Salezjańskiego i Domów Dziecka) oraz zwierzęta z łódzkiego schroniska.

Kiedy i gdzie

środa, godz.12.40 - 13.00 (długa przerwa) + pozalekcyjne spotkania sekcji

Prowadzący

Barbara Gajewska

Barbara Gajewska

Nauczyciel bibliotekarz

Kontakt
gajewskab@wp.pl