Cele:

- usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy chemicznej,

- nabycie sprawności szybkiego i poprawnego rozwiązywania typowych zadań maturalnych.

Cele:

- przygotowanie uczniów do matury z chemii oraz studiów wyższych na kierunkach medycznych, chemicznych i pokrewnych.

Treści:

- program nauczania chemii w liceum.

Kiedy i gdzie

Poniedziałek, godz. 14.30 - 15.15, sala 202.

Prowadzący

Anna Zawisza

dr hab. Anna Zawisza

Nauczyciel chemii

Kontakt
a.m.zawisza@wp.pl