Konkurs o Księdzu Bosko 2018

 1. Informacje ogólne

  1. Organizatorem Konkursu o Księdzu Bosko jest Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi.

  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum naszej szkoły.

  3. Tematem Konkursu jest życie i dzieło św. Jana Bosko, historia naszej szkoły oraz życie „Piątki Poznańskiej” - błogosławionych wychowanków salezjańskiego oratorium z Poznania.

  4. Konkurs składa się z trzech etapów.

  5. Na poszczególnych etapach Konkursu podawana jest odpowiednia literatura. Należy jednak pamiętać, że na wyższych etapach, oprócz nowych materiałów, obowiązują wszystkie lektury z etapów poprzednich.

  6. Zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie przyjmowane są do 1 grudnia 2017 r.

 2. Etap I Konkursu

  1. Etap I Konkursu zostanie przeprowadzony w czwartek, 7 grudnia 2017 r. w formie testu pisemnego.

  2. Literatura do etapu I zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły pod adresem: lodz.salezjanie.pl/konkurs-bosko-2018/etap1

  3. Do etapu II przechodzi 10 uczestników z każdego poziomu (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), którzy zdobyli największa ilość punktów, jednak nie mniejszą niż 50%.

  4. W przypadków równej ilości punktów zostanie przeprowadzona dogrywka.

 3. Etap II Konkursu

  1. Etap II Konkursu zostanie przeprowadzony w styczniu 2018 r. w formie wypowiedzi ustnej. Uczestnicy będą mieli do przygotowania 3-minutową prezentację na wskazany temat związany z życiem i działalnością Księdza Bosko, którą przedstawią na Słówku.

  2. Do etapu III przechodzą wszyscy, którzy zaliczyli II etap.

 4. Etap III Konkursu – finał

  1. Etap III Konkursu zostanie przeprowadzony 14 lutego 2018 r. w formie pytań pisemnych i ustnych (godzina ok. 13.00 - 14.00).

  2. Literatura do etapu finałowego obejmuje teksty z etapu 1. oraz książkę, którą otrzymali uczestnicy etapu 2.: Leonard Matt, Henri Bosco "Ksiądz Bosko".

  3. Zwycięzcy z poszczególnych poziomów (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) pojadą w nagrodę do Włoch w dniach 28 kwietnia – 6 maja 2018 r. Jest to wyjazd organizowany przez naszą szkołę. Więcej o nim można dowiedzieć się na naszej stronie: Wszystkie drogi ks. Bosko prowadzą do Rzymu!

   • UWAGA! Jeśli zwycięzcą będzie uczeń/uczennica klasy IV-V SSP lub maturzysta, otrzymają nagrody rzeczowe. Nie mogą wziąć udziału w wyjeździe ze względu na wiek albo rozpoczynający się egzamin maturalny.

  4. Dla pozostałych finalistów będą przyznane nagrody rzeczowe.