Jubileusz 50 lat Sakramentu Kapłaństwa Księdza Józefa Belniaka | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Jubileusz 50 lat Sakramentu Kapłaństwa Księdza Józefa Belniaka

Dnia 18 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w uroczystości 50-lecia Święceń Kapłańskich Księdza Józefa Belniaka, dyrektora naszej szkoły w latach 1991-2001. Jubileusz świętowaliśmy w Czerwińsku nad Wisłą, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Na uroczystość przybyli: rodzina Księdza Jubilata, byli i obecni nauczyciele, pracownicy, uczniowie szkół salezjańskich, współbracia Salezjanie i przyjaciele z różnych stron Polski. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Zespołu Szkół Salezjańskich.
Mszę św. dziękczynną celebrował Jubilat wraz ze współbraćmi. Homilię wygłosił ksiądz Ryszard Woźniak podkreślając, że życie Jubilata było i jest realizacją hymnu o miłości św. Pawła. Troska o człowieka, wielkie serce, ofiarne dawanie siebie innym, trafność w podejmowaniu decyzji, to niektóre z cech wyróżniające Księdza Dyrektora. Obecność tak licznych gości była wyrazem wielkiej wdzięczności i szacunku wobec Jubilata oraz dziękczynienia Panu Bogu za wszystko, co czynił i czyni dla nas.
Po uroczystej Eucharystii zostaliśmy zaproszeni na obiad, podczas którego miejscowi Salezjanie okazali nam swoją gościnność i życzliwość. Po obiedzie był czas na zdjęcia i rozmowy z Jubilatem. Następnie można było zwiedzić Sanktuarium wraz z przewodnikiem, inni korzystając z pięknej pogody udali się nad Wisłę.
Spotkanie z Księdzem Józefem, tak jak zawsze, uradowało nasze serca. Nie zabrakło też tradycyjnego obdarowania książkami każdego z gości. Ciekawostką może być fakt, że obecnym przełożonym księdza Belniaka jest ksiądz Łukasz Mastalerz, wychowanek pierwszego rocznika naszej szkoły i księdza Józefa Belniaka.