Rodzice | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Rodzice

Rada Rodziców

Monika Wiśniewska - Przewodnicząca
Sylwester Szymczak - Skarbnik
Maciej Klepczyński - Sekretarz

1a SG Bor Marcin, Winnicka Monika, Wybor-Rubaszewska Ewa
1b SG Banasiak Małgorzata, Ferdyk Katarzyna, Grancow Wojciech, Podsiadłow Radosław, Zatorska Aleksandra
1c SG Diduch Anna, Szwed-/dobrzyńska Paulina, Wielakowska Beata, Zielonka Katarzyna
1d SG Szefliński Piotr, Worotecka Beata, Zacerkowna Urszula
1e SG Jasińska Dorota, Niźnikowska Dorota, Sudak Wojciech
2a SG Bartos Maria, Grabowicz Beata, Lewandowski Jarosław
2b SG Deredas Izabela, Szymańska-Nowicka Izabela, Wróblewska-Chochulska Anna
2c SG Cytryniak Anna, Gryszkalis Agnieszka, Kociołek Marcin, Kuzio-Bilska Bożena, Michałowski Jerzy
2d SG Abel Aneta, Fice Renata, Karkowska Katarzyna
2e SG Domański Przemysław, Duniec Joanna, Majewski Rafał, Pietrzykowska Barbara
3a SG Chaber Monika, Gajek Marlena, Klimkiewicz Izabela
3b SG Sońta Katarzyna i Tomasz, Zdzisław Sowiński
3c SG Faflik Marzena, Nowacka Aneta, Sawiak Katarzyna
3d SG Dąbrowska Dorota, Deszcz Stanisław, Skałecka Anna, Zoerdlein Małgorzata
3e SG Kurowska-Wiśniewska Elwira, Szymankiewicz Iwona, Wlachos Monika

1A SLOBulesowska Barbara, Dacko Katarzyna, Hołodewicz Katarzyna
1B SLO Krakowiak Anna, Sarna Marek, Szymczak Sylwester
1C SLO Grancow Wojciech, Filak Marcin, Klepczyński Maciej
1D SLO Juszczak Iwona, Poważa Dorota, Szadkowska Katrzyna
2A SLOGajda Małgorzata, Pecyna Dariusz, Wiśniewska Monika
2B SLO Nowakowska Małgorzata, Szczukocki Witold, Wiśnik Joanna
2C SLO Banasiak Andrzej, Gołębiowska Dorota, Truskolaski Marek
3A SLO Kwiatkowska Agnieszka, Ślifierska Katarzyna, Wiśniewska Monika
3B SLO Bogusz Renata, Kwaśniewski Szymon, Włodarczyk Agnieszka