Das Bild der Anderen | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Das Bild der Anderen

Grupa 15 uczniów z klas IIa i IIb SLO przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do międzynarodowego projektu "Das Bild der Anderen", którego koordynatorem jest Instytut Goethego. "Das Bild der Anderen" jest projektem e-mailowym, skierowanym do uczniów w różnych kategoriach wiekowych uczących się języka niemieckiego. Ma on na celu motywowanie uczniów do pisania listów w języku niemieckim do swoich rówieśników z innych krajów o podobnym poziomie kompetencji językowej i o podobnych zainteresowaniach.

Idea projektu zrodziła się w roku 1989 w ramach European Schools Project ESP dzięki pracownikom Uniwersytetu w Amsterdamie. Podjęli oni próbę uatrakcyjnienia typowego procesu dydaktycznego w nauczaniu języków obcych poprzez wprowadzenie na zajęcia lekcyjne realiów zewnętrznych. Przedsięwzięcie zostało przygotowane z myślą o uczniach rozpoczynających przygodę z językiem niemieckim. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie z państw, w których język niemiecki jest językiem obcym. Jego celem jest zmotywowanie uczniów, już po pierwszych godzinach niemieckiego, do pisania listów za pośrednictwem Internetu. Projekt stwarza, zatem uczniom możliwość opowiadania o sobie i poznania rówieśników w innych krajach, często bardzo egzotycznych. Dzięki korespondencji z innymi uczącymi się niemieckiego, młodzież rozwija swoje umiejętności językowe, sprawność komunikacyjną oraz poznaje inne kultury.

Rozpoczęliśmy współpracę z licealistami z miejscowości Policka w Czechach. Uczniowie drogą elektroniczną wymienili już pierwsze listy. Koordynatorem projektu po stronie czeskiej jest p. Jarmila Petříčková, natomiast po stronie polskiej p. Piotr Kowalczyk.

Współpraca prowadzona jest na podstawie materiałów dostarczonych przez Goethe – Instytut i stanowić będzie integralną część lekcji. W czasie projektu nie tylko poszerzymy znajomość języka, ale dowiemy się również, jak żyją nasi koledzy i koleżanki z Czech. Wymienimy się informacjami dotyczącymi m.in. rodziny, życia codziennego, zainteresowań, okolicy, zwyczajów i tradycji kulinarnych.

Uczniowie przekonują się poprzez projekt, że także język niemiecki jest, obok angielskiego, językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się na całym świecie. Przede wszystkim jednak "Das Bild der Anderen" daje możliwość poznania innych ludzi, którzy okazują się tacy sami jak my.