ERASMUS + | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

ERASMUS +

W roku szkolnym 2016/2017 kadra naszej szkoły bierze udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu i umożliwia nas odbycie łącznie 18 szkoleń zagranicznych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

W minionym roku szkolnym grupa nauczycieli naszej szkoły stworzyła projekt o nazwie „Szkolna Pracownia Innowacji i Przedsiębiorczości”, który został przedstawiony, jako nasz pomysł na realizację założeń programu ERASMUS+. Wniosek został zaaprobowany i przyjęty do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), dzięki temu, w bieżącym roku, kilkunastu nauczycieli Zespołu Szkół Salezjańskich będzie miało możliwość wziąć udział w międzynarodowych szkoleniach i warsztatach. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami będą dzielić się zarówno z radą pedagogiczną, jak i uczniami, aby proces nauczania w naszej placówce zyskał na jakości.

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.