Supergimbus | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Supergimbus

Supergimbus"Supergimbus" - to konkursu na najlepszego gimnazjalistę województwa łódzkiego. Jest on organizowany od 2005 roku przez Salezjańskie Liceum i Gimnazjum im. Księdza Bosko oraz Fundację Nauki i Wychowania w Łodzi.

Do walki o tytuł najlepszego gimnazjalisty podczas pierwszych trzech edycji zapraszane były wszystkie gimnazja miasta Łodzi. Od 2009 roku konkurs skierowany jest do gimnazjalistów całego województwa łódzkiego.

Ideą konkursu jest promowanie najlepszych uczniów gimnazjów z województwa łódzkiego, posiadających wysoką motywację do pracy, szerokie zainteresowania oraz aktywnie działających w swoim środowisku lokalnym.

Według regulaminu konkursu, każde gimnazjum reprezentuje jeden uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym, ma bardzo dobrą opinię w szkole oraz aktywnie działa w środowisku lokalnym.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • szkolnego,
  • wojewódzkiego
  • oraz finału, który odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi.

Finał ma charakter turnieju z udziałem publiczności. Każdy uczestnik może zaprosić swoją klasę, która będzie go wspierała w zmaganiach i drodze do uzyskania tytułu SUPERGIMBUSA.

Zwycięzca otrzyma statuetkę, zwaną potocznie Janiołem, komputer notebook, oraz "indeks" będący przepustką dla ucznia chcącego kontynuować naukę w Salezjańskim Liceum w Łodzi. Przewidziane są również upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Organizatorzy konkursu powołali także do życia Kapitułę, w której zasiadają wszyscy jego laureaci oraz zaproszeni goście ze świata polityki, kultury, mediów. Opiekę nad nią sprawuje dwoje nauczycieli.

Strona internetowa Supergimbusa »