Tutoring w SLO | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Tutoring w SLO

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projekty pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

Czym jest tutoring szkolny?

To forma pracy indywidualnej ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie. W trakcie cyklicznych spotkań tutor (nauczyciel) słucha ucznia, dzieli się z nim własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i stworzyć plan rozwoju. Każdy z uczniów naszego liceum będzie mógł wybrać sobie tutora (spośród przeszkolonych nauczycieli) i współpracować z nim w oparciu o zasady zawarte w kontrakcie tutorskim.

Tutoring jest dla szkoły:

 • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej,
 • uzupełnieniem wychowawstwa klasowego,
 • szansą na stworzenie przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem-tutorem a jego wychowankiem,
 • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno-profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo-opiekuńczego,
 • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
 • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
 • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
 • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Lista nauczycieli-tutorów w dla przyszłorocznych klas II i III:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/18 będą w klasie II lub III SLO mogą wybrać tutora spośród osób z poniższej listy. Do konkretnego tutora należy zgłaszać się indywidualnie jeszcze w obecnym roku szkolnym. Można to zrobić osobiście od poniedziałku 19 czerwca, bądź też za pomocą maila lub Facebooka.
 1. Brzezińska Beata
 2. Budzowska Julia
 3. ks. Drewniak Maciej
 4. ks. Dzierżak Julian
 5. Gajewska Sylwia
 6. Janik Jacek
 7. Magnus-Żelazko Justyna
 8. Piątkowski Sebastian
 9. Polakowska-Siwek Magdalena
 10. Szwed Piotr
 11. Ziółkowska Zofia

Więcej na temat tutoringu: www.tutoringszkolny.pl