Część korespondencyjna XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Dariusz Drab 11.10.2018

Przypominam, że jeszcze tylko do 15.10.2018 (decyduje data stempla pocztowego) można przesyłać rozwiązania zadań części korespondencyjnej tegorocznej edycji Olimpiady. Wszystkich uczestników proszę o uważne zapoznanie się ważnymi informacjami dotyczącymi zawodów pierwszego stopnia tegorocznej Olimpiady (http://omj.edu.pl/wazne-xiv). Zwracam uwagę, że osoby, które nie brały udziału w teście powinny przesłać wraz ze swoimi pracami części korespondencyjnej wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Życzę powodzenia.