Konkurs plastyczny POWSTAŃCY

Marcin Paździor 05.03.2018

Najważniejsze informacje, szczegóły w regulaminie załączonym do informacji:

Konkurs realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu Rodzina polonijna.

Informacje ogólne

  1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Powstańcy jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Łodzi, Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi, Gimnazjum w Egliszkach/Jałówce.
  1. Konkurs jest dwuetapowy i trwa od 1.03.2018 do 17.04.2018 roku. Do 17.04 jury, powołane przez dyrektora danej placówki wybierze do 10 najlepszych prac, które zostaną przedstawione komisji konkursowej powołanej przez Wspólnotę Polską Oddział w Łodzi, w skład której wejdą artyści plastycy niezwiązani z Zespołem Szkół Salezjańskich ani Gimnazum w Egliszkach/Jałówce. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi do 27.04.2018 wraz z protokołem komisji szkolnych.
  2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę w dowolnej technice plastycznej np. malarstwo, rysunek, komiks, grafika, rzeźba, ceramika, fotografia. Maksymalny format prac do 100x70 cm.
  3. Prace należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie podpisać wg wzoru:

imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek, nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego,

Organizacja konkursu

  1. Praca powinna być inspirowana utworem literackim, plastycznym lub muzycznym związanym z XIX-wiecznymi powstaniami w Polsce.

Zasady przyznawania nagród

  1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 1 czerwca w Gimnazjum w Egliszkach/Jałówce a następnie upubliczniona na stronach internetowych obu szkół.
  1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  • I miejsce – materiały plastyczne o wartości 450zł, dyplom
  • II miejsce – materiały plastyczne o wartości 300zł, dyplom,
  • III miejsce – materiały plastyczne o wartości 150zł, dyplom.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie!