Posiedzenie Rady Rodziców

Dyrektor 12.10.2017

Zapraszamy do auli Jana Pawła II, wejście przez portiernię domu salezjanów.

Monika Wiśniewska Przewodnicząca RR, ks. Julian Dzierżak sdb dyrektor

Udostępnij