Wyniki konkursu plastycznego pt. Powstańcy

Marcin Paździor 14.06.2018

W pierwszy dzień czerwca w Gimnazjum im. Świętego Jana Bosko w Jałówce/Egliszkach na Wileńszczyźnie ogłoszono wyniki drugiego (finałowego) etapu międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. Powstańcy, który był jednym z działań podejmowanych podczas realizacji zadania MEN pod nazwą: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Pani Julia Wódka odczytała protokół komisji konkursowej: do drugiego etapu zgłoszono łącznie 17 prac. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Marioli Zajdlic (członka zarządu Wspólnoty Polskiej Oddział w Łodzi) oraz artystów plastyków: pani Barbary Kaczorowskiej i pani Bożeny Kuzio-Bilskiej zdecydowała o:

1) przyznaniu nagród regulaminowych dla:

Małgorzaty Leszczyńskiej za pracę pt. Powstaniec - Nagroda I (Łódź)

Karoliny Dziki za pracę pt. Stary wiarus - Nagroda II (Łódź)

Patrycji Waszkowicz za pracę pt. Obiecałam im tylko wolną ojczyznę - Nagroda III (Jałówka/Egliszki)

 

2) przyznaniu wyróżnień specjalnych dla:

Amelii Żychlińskiej za pracę pt. Pod cieniem wojny (Łódź)

Maksymiliana Trzcińskiego za pracę bez tytułu (Łódź)

 

3) przyznaniu wyróżnień dla

Zofię Janiec za pracę bez tytułu

Ievę Zinis za pracę pt. Chwila przed bitwą (Jałówka/Egliszki)

Alicję Lewonowicz za pracę pt. Bitwa (Jałówka/Egliszki)

Aleksandrę Guga za pracę bez tytułu (Łódź)

Zofię Malinowską za pracę bez tytułu (Łódź)

Danielę Keżun za pracę pt. Tylko wtedy będziemy żyli szczęśliwie gdy nie będziemy mieć na karku moskala (Jałówka/Egliszki)

Zwycięzcy otrzymali nagrody przewidziane w regulaminie, pozostali wyróżnieni dyplomy, słodkości litewskie oraz drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!