WYWIADÓWKA

Dyrektor 14.05.2018

Zapraszamy na spotkanie ogólne z Księdzem Dyrektorem (godz. 17.30), na spotkania klasowe z wychowawcami (godz. 18.00) i konsultacje z nauczycielami (godz. 18.30).
 

Nauczyciele nieobecni na konsultacjach:

 • ks. P. Szczepański
 • M. Nawrocka
 • Z. Grabowska
 • P. Drzewiecki
 • M. Sokołowski
 • T. Hamrol
 • A. Kołodziejski
 • D. Ślifierska
 • S. Gajewska
 • W. Łubisz
 • A. Królik
 • B. Brzezińska-Gołąb (wywiadówka odbędzie się w innym terminie wskazanym przez Wychowawcę)
 • A. Martinez Rodriguez
 • M. Żak

ks. Julian Dzierżak sdb, dyrektor

Udostępnij