Dominika Franoszek

Nauczyciel biologii i przyrody

Wychowawca klasy 2e SG

dominikafranoszek@gmail.com

Wykształcenie

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (UŁ, wydział biologii i nauk o ziemi, kierunek biologia)

Osiągnięcia i kwalifikacje

kurs “Tworzenie szkoły promującej zdrowie”

kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu organizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

nauczyciel dyplomowany

Zainteresowania

turystyka

pływanie

przyroda

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 14.00 - 14.45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Przygotowanie do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii

dla klas III gimnazjum
poniedziałek, godz.14.50-15.35, sala 104 od października