Dominika Franoszek

Nauczyciel biologii i przyrody

Wychowawca klasy 3e SG

dominikafranoszek@gmail.com

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (UŁ, wydział biologii i nauk o ziemi, kierunek biologia).

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kurs “Tworzenie szkoły promującej zdrowie”.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu organizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Nauczyciel dyplomowany.

Zainteresowania

Turystyka,

pływanie,

przyroda.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 14.00 - 14.45

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.