dr hab. Anna Zawisza

Nauczyciel chemii

a.m.zawisza@wp.pl

Wykształcenie

Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, studia doktoranckie.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek chemia, studia magisterskie.

Zainteresowania

Literatura,

teatr,

podróże.

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 14.45 - 15.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje pliki

Moje koła zainteresowań

Koło chemiczne dla klas 3 SLO

Cele: - usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy chemicznej,
Poniedziałek, godz. 14.30 - 15.15, sala 202.