Ilona Bartoszek

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 1c SLO

ilonabartoszek@wp.pl

Wykształcenie

Filologia polska, Uniwersytet Łódzki;

MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kurs Tutoringu.

Kurs “Methodology Revisited”, Malta w ramach projektu Erasmus Plus (PO WER SE) 2017.

Egzaminator gimnazjalny z języka angielskiego.

Egzaminator maturalny z języka angielskiego.

Kurs "Zaburzenia integracji sensorycznej w kontekście trudności szkolnych", 

Ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Kurs "Interactive Teaching: Using Educational Games and New Technology" w ramach projektu Erasmus Plus, Oslo, Norwegia (2018).

 

Dyżur nauczyciela

Czwartek, godz. 15:15 - 16:00

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.

Moje koła zainteresowań

Koło Języka Angielskiego dla grupy Ang1 z klasy 8a

Celem zajęć jest przygotowanie uczennic grupy Ang1 z klasy 8a do Egzaminu Ósm
Czwartek, 15:15-16:00, sala nr 8