Ilona Bartoszek

Nauczyciel języka angielskiego

ilonabartoszek@wp.pl

Wykształcenie

Filologia polska, Uniwersytet Łódzki;

MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA;

Osiągnięcia i kwalifikacje

Kurs Tutoringu.

Kurs “Methodology Revisited”, Malta w ramach projektu Erasmus Plus (PO WER SE).

Egzaminator gimnazjalny z języka angielskiego.

Egzaminator maturalny z języka angielskiego.

Ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Zainteresowania

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 14.45 - 15.30

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.