Jan Michniewicz

Nauczyciel techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

bozenamichniewicz@o2.pl

Wykształcenie

Wyższe, Wychowanie Techniczne, UMCS Lublin.

Edukacja Dla Bezpieczeństwa, AHE Łódź - studia podyplomowe.

Muzyka, Wyższa Szkoła Kupiecka Łódź - studia podyplomowe.

Fizyka, AGH Kraków - studia podyplomowe.

Zainteresowania

Majsterkowanie,

muzyka (gra na gitarze i harmonijce ustnej),

czytelnictwo,

turystyka.

Dyżur nauczyciela

Poniedziałek, godz. 15.35 - 16.20

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.