Małgorzata Nawrocka

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

malgorzatanawrockaa@wp.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny - Kierunek Organizacja i Zarządzanie.

Studium pedagogiczne WODN. Nauczyciel dyplomowany

 

 

Kwalifikacje i osiągnięcia

Kurs metodyczny w zakresie metody projektów WCKP.

Kurs metodyczny w zakresie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym WCKP.

Warsztaty metodyczne “Analiza wyników testowania” WCKP.

Zainteresowania

Literatura i filmy społeczno-obyczajowe,

zagadnienia społeczno - gospodarcze,

psychologia.

Dyżur nauczyciela

Środa 14.05 - 15.50

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.