Monika Geremek-Sowińska

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 2a SLO

mgeremek@wp.pl

Wykształcenie

Studia magisterskie,Wydział Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia podyplomowe w zakresie Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Kwalifikacje i osiągnięcia

Nauczyciel dyplomowany.

Egzaminator maturalny z języka angielskiego.

Egzaminator gimnazjalny z języka angielskiego.

Ukończony kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych.

Nauczyciel i wychowawca w szkole salezjańskiej na ul. Wodnej 34 od 1994 roku.

Tutor w ramach tutoringu szkolnego.

Zainteresowania

Podróże - poznawanie nowych zakątków Polski i innych krajów.

Sport - piesze wędrówki, narty.

Książki - detektywistyczne, przygodowe, biografie.

Eksperymenty kulinarne - samodzielne, w gronie rodzinnym i przyjaciół.

Dyżur nauczyciela

Środa, godz. 15.20 - 16.05

Rodzice umawiają się z nauczycielem na wskazaną przez niego w grafiku godzinę przez sekretariat. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie ma obowiązku dyżurowania.